Om undervisningsmaterialet 'Energi på lager'

CO2-udledning, klimaforandringer og energikrise er emner, som nutidens unge dagligt konfronteres med. Langt sjældnere hører de om de løsningsforslag og forskningsresultater, der skal bidrage til opbygningen af et samfund baseret på vedvarende energikilder. Forskningsinitiativet Catalysis for Sustainable Energy (CASE) på DTU har derfor udgivet et undervisningsmateriale om videnskaben bag fremtidens energiforsyning.

'Energi på lager’ retter sig mod fysik/kemi-undervisningen i 8. og 9. klasse. Formålet er at fortælle eleverne om den forskning, der foregår netop nu inden for vedvarende energi. Eleverne præsenteres for teknologier og forskningsresultater, der kan være med til at løse de udfordringer, deres egen fremtid bliver præget af.

”Jeg glæder mig til at bruge materialet i mine f/k-timer og præsentere eleverne for en flig af ’den virkelige verden’. Hvilke udfordringer kæmper forskerne med lige nu, og hvilke fremtidsperspektiver er der i hele klima- og energidebatten?”, fortæller Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag i Tårnby Kommune og lærerkonsulent på ’Energi på lager’-projektet.

Jun
Materialet formidler ikke kun forskningen i CASE, men præsenterer også mange andre spændende forslag og forskningsresultater inden for udnyttelse af vedvarende energi. Desuden fremhæves personlige fortællinger om unge forskere for at inspirere eleverne og give dem et indblik i livet som forsker.
”En anden stærk side ved materialet er præsentationerne af rollemodellerne, de rigtige forskere fra CASE. Jeg glæder mig til at vise mine elever, at forskere er "helt almindelige mennesker", der også går til håndbold eller har en kæreste”, siger Elzebeth Wøhlk.

Gratis viden til skolerne
'Energi på lager' er skrevet af CASE’s egne kommunikationsansatte i samarbejde med interne og eksterne fagfolk herunder forskere, lærere, elever og lærebogsforfattere.
"Jeg er glad og stolt over at have været med. Resultatet er fagligt velfunderet, seriøst og lige til at bruge”, fortæller en anden medvirkende konsulent, fysik/kemi-lærer Charlotte Degn Bauner fra Tårnby Kommune.
 
Det samlede undervisningsmateriale består af et klassesæt med 29 elevbøger plus et lærereksemplar, tilhørende eksperimenter og lærervejledninger samt otte korte film. Alt materiale kan desuden frit downloades fra www.energipaalager.dk, hvor der også findes supplerende materiale og elevbogen som e-bog.
”Vi håber, at vi med ‘Energi på lager’ har skabt et inspirerende og faglig relevant undervisningsmateriale, der illustrerer mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder og den dertil nødvendige forskning", siger leder af CASE professor Søren Dahl.

Fondsstøtte 
'Energi på lager' er udgivet med støtte fra Nordea-fonden og Familien Hede Nielsens Fond.