Affald på tanken

CASE’s tredje forskningsområde handler om at omdanne biomasse til brændstoffer. Metoden er endnu en vej til indirekte at udnytte solenergi og lagre den på kemisk form. Biomasse er imidlertid ikke kun en energikilde, men også vores fødegrundlag. Derfor koncentrerer forskerne sig om udnyttelse af de uspiselige dele af biomassen som planterester fra marken og levninger fra husholdningen. Målet er at erstatte de fossile brændstoffer og i stedet hælde affald på tanken.

Download (pdf)

Kap4   
Kapitel 4

   kap4_laerervejledning
Kapitel 4
         Lærervejledning        

          Eksperimenthaefte_kap4          
Kapitel 4
Eksperimenter

  Affald på tanken
Se film

 Supplerende undervisningsmateriale til kapitel 4

Herunder finder du supplerende materiale i form af artikler, relevante hjemmesider, spil, filmklip på YouTube m.m. Øverst er undervisningsmaterialer fra andre kilder til direkte brug i undervisningen. De øvrige materialer er primært tænkt til lærerens eget brug, men kan evt. også bruges i undervisningen. Nogle artikler skal skaffes fra folkebiblioteker, Infomedia eller fra videnskabelige tidsskrifter, der kræver abonnement eller betaling. I mange tilfælde kan sidstnævnte dog også skaffes fra bibliotekerne.