Om CASE

Catalysis for Sustainable Energy (CASE) er et tværvidenskabeligt forskningsinitiativ, der sigter mod at udvikle metoder til bedre udnyttelse af vedvarende energi.

case_illustration

CASE er finansieret af en bevilling på 120 millioner kroner fra Videnskabsministeriet. Den generøse bevilling har gjort det muligt at samle nogle af de dygtigste danske og udenlandske forskere inden for katalyse. Otte af DTU’s institutter deltager i CASE, der desuden samarbejder med forskere i blandt andet Japan, Tyskland, Holland og USA. Målet for CASE er at udvikle billigere og mere effektive katalysatorer end de eksisterende og dermed bidrage til realiseringen af en fossilfri energiforsyning.
 
Store udfordringer
En energiforsyning baseret på vedvarende  energi, står over for to store udfordringer:
1) Mængden af vedvarende energi afhænger af døgnet, vejret og årstiden. Sol, vind og vand kan derfor ikke alene sikre en pålidelige og rigelig energiforsyning.
2) Vedvarende energi findes som oftest ikke på en form, der direkte kan udnyttes i transportsektoren.
Disse to udfordringer betyder, at det ikke vil være muligt, hverken for Danmark eller resten af verden, at blive uafhængige af fossile brændstoffer med mindre forskning og ny teknologi skaber metoder til at lagre energi til mørke nætter og vindstille dage. Ligeledes er det nødvendigt at udvikle effektive metoder til at omdanne vedvarende energi til brændstoffer, der kan bruges i transportsektoren. Løsningen af disse udfordringer er netop formålet med forskningen i CASE. Det er også emnet for undervisningsmaterialet 'Energi på lager'. 

Fra solenergi til kemisk energi
Mere præcist fokuserer CASE på de katalytiske processer, der indgår i omdannelsen af solenergi til kemisk energi eksempelvis brint. Kemisk energi har de fordele, at det 1) kan lagres og transporteres og derfor udgør et realistisk alternativ til fossile brændstoffer i transportsektoren og 2) det kan udligne døgn- og vejrafhængige udsving i en energiforsyning baseret på sol, vind og vand.

Undervisningsmateriale der skal inspirere
Som universitet og forskere ønsker vi at bidrage til forståelsen af udfordringer og løsninger inden for fremtidens energiforsyning især hos nutidens yngre generationer. Det er vores håb, at vi med ‘Energi på lager’ har skabt et inspirerende og faglig relevant undervisningsmateriale, der illustrerer mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder og den dertil nødvendige forskning.