Fra miljøsynder til eftertragtet råstof

Kapitel 2 præsenterer eleverne for CO2 set fra flere vinkler: Som en vigtig kemisk forbindelse både i naturen og industrien og som en livsnødvendig, men også problematisk gas i atmosfæren. Eleverne får en forståelse for, hvorfor CO2 er uløseligt forbundet med vores forbrug af fossile brændstoffer. Sluttelig gennemgås fire forslag til, hvordan vi kan undgå de uheldige følgevirkninger af CO2.

Download (pdf)

 Fra miljoesynder til eftertragtet raastof
 Kapitel 2
         Laerervejledning_kap2
   Kapitel 2
             Lærerindgang
Eksperimenthaefte_kap2
Kapitel 2
      Eksperimenter 
       Film5
Se film 

 Supplerende undervisningsmateriale til kapitel 2

Herunder finder du supplerende materiale i form af artikler, relevante hjemmesider, spil, filmklip på YouTube m.m. Øverst er undervisningsmaterialer fra andre kilder til direkte brug i undervisningen. De øvrige materialer er primært tænkt til lærerens eget brug, men kan evt. også bruges i undervisningen. Nogle artikler skal skaffes fra folkebiblioteker, Infomedia eller fra videnskabelige tidsskrifter, der kræver abonnement eller betaling. I mange tilfælde kan sidstnævnte dog også skaffes fra bibliotekerne.