Fra sort til gul energi

I kapitel 1 fremhæves den ‘gule’ solenergi, som er ophav til de fleste andre vedvarende energikilder og samtidig den eneste vedvarende energikilde, vi har til rådighed, som alene kan dække verdens konstant stigende behov for energi. Kapitlet fokuserer på energi, energiformer og -omdannelse, fordele og ulemper ved forskellige energikilder og på samfundets behov for forskellige former for energi. Dette leder frem til behovet for at kunne omdanne solenergi til kemisk energi og forskningen inden for dette område, herunder katalysatorer, som er uundværlige i omdannelse af energi.

Download (pdf)

Fra sort til gul energi
Kapitel 1  

  Laerervejledning_kap1
 Kapitel 1
       Lærervejledning      

   Eksperimenthaefte_kap1
 Kapitel 1
Eksperimenter

        Film_kap1
Se film

 Supplerende undervisningsmateriale

Herunder finder du supplerende materiale i form af artikler, relevante hjemmesider, spil, filmklip på YouTube m.m. Øverst er undervisningsmaterialer fra andre kilder til direkte brug i undervisningen. De øvrige materialer er primært tænkt til lærerens eget brug, men enkelte vil også kunne bruges i undervisningen. Nogle artikler skal skaffes fra folkebiblioteker, Infomedia eller fra videnskabelige tidsskrifter, der kræver abonnement eller betaling. I mange tilfælde kan sidstnævnte dog også skaffes fra bibliotekerne.