Verdens bedste energikilde

I udnyttelsen af vedvarende energikilder spiller Solen hovedrollen. Solenergi findes ikke blot i Solens stråler, men omdannes også til både vind- og bølgeenergi samt gennem fotosyntese til biomasse. På bare halvanden time modtager Jorden desuden nok energi fra Solen til at dække verdens energibehov i et år. Udfordringen ved at erstatte de fossile brændstoffer er altså ikke at finde en ny energikilde, men derimod at udnytte solenergi bedre.

Download (pdf)

 Kap3
Kapitel 3    

 Kap3_laerervejledning
Kapitel 3
     Lærervejledning           

    Eksperimenthaefte:kap3
 Kapitel 3
Eksperimenter

        Film6
Se film

 Supplerende undervisningsmateriale til kapitel 3

Herunder finder du supplerende materiale i form af artikler, relevante hjemmesider, spil, filmklip på YouTube m.m. Øverst er undervisningsmaterialer fra andre kilder til direkte brug i undervisningen. De øvrige materialer er primært tænkt til lærerens eget brug, men kan evt. også bruges i undervisningen. Nogle artikler skal skaffes fra folkebiblioteker, Infomedia eller fra videnskabelige tidsskrifter, der kræver abonnement eller betaling. I mange tilfælde kan sidstnævnte dog også skaffes fra bibliotekerne.

 RIS & ROS 

Har du ris eller ros til denne side, hører vi det meget gerne. Kontakt CASE her.