Kapitel 1: Fra sort til gul energi

Fremtidens energiforsyning byder på store udfordringer. Fossile brændstoffer forurener, mens vedvarende energi er svær at gemme og svær at forbrænde i vores transportmidler. Derfor leder forskerne efter metoder til at omdanne og gemme solenergi. Alt dette kan du læse om i kapitel 1.

  Lær mere

Her finder du film, spil og spændende links, der uddyber emnerne i kapitel 1.
 
 WEB  
 'Climate Kids' - NASA
På NASAs hjemmeside om klima kan du finde en masse information om klimaet, klodens fremtid og hvordan vi skaffer olie og kul med ren energi.
 
 WEB  'The World at 7 billion - BBC News
Indtast din fødselsdato og se, hvor mange mennesker der var på Jorden, da du blev født. Du kan også se, hvor gammel du kan forvente at blive og hvor hurtigt befolkningen vokser i verden og i Danmark.

Energi
 ARTIKEL   'Hvad er energi?' (pdf) - af Erland Andersen og Finn Horn
Lær mere om energi: Hvad er energi? Hvordan opstår energi? Kan energi forsvinde?
 
 FILM   Smelt sten med solskin - BBC-optagelse på YouTube 01.10.10 

Solen udsender enorme mængder energi. Ved at koncentrere Solens stråler, smelter en forsker sten med sol! Engelsk tale.


 FILM  
'Verdens energiforbrug - nu og i fremtiden' - animation fra Økolariet 15.01.10
 

Klimaændringer

 FILM   Se podcasts om klimaforandringerne på Google Earth (5:20) - Google inc.
Udforsk de potentielle påvirkninger af klimaforandringen på Jorden, og få mere at vide om mulige løsninger på tilpasning og afhjælpning. Filmen blev vist forud for FN's Klimakonference (COP15) i København i december 2009. Se også andre podcasts om bla. klimaforandringer, rene energikilder og regnskovene. NB: Alle podcasts er på engelsk.

 POWERPOINT  'Ekstremt vejr' (pdf) - undervisningsmateriale lavet af Energimuseet
Oversvømmelser, tropiske storme og smeltende gletscher er nogle af de forandringer, vi kan forvente, når verden bliver varmere. Læs mere om fremtidens ekstreme vejr.

 WEB  Kyoto-protokollen - Climate Minds
Kyoto-aftalen er en del af FN’s klimakonvention. Aftalen er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima blandt andet ved at nedsætte udslip af drivhusgasser. 

 ARTIKEL   'Danske forskere: Istiden sluttede på ét år' (pdf) - Ingeniøren, 20. juni 2008, 1. sektion
Ved at analysere iskerner skaffer danske forskere sig ny viden om klimaet over årtusinderne. Fx har de regnet sig frem til, at den sidste istid sluttede i året 9.704 før vor tidsregning. Så præcist kan forskerne datere fortidens voldsomme klimaændring.  

 FILM   'Iskerneboringer i indlandsisen - en kilde til viden om klimaet' - uploadet af Økolariet 02.11.09