Introduktion: Fra sort til gul energi

Her kan du se film 1-4 af de otte film om Magnus og Maja på besøg hos forskerne i CASE.
De to skoleelever undersøger, hvordan vi kan erstatte de forurenende fossile brændstoffer
med ren energi fra sol, vind og vand.

Se flere film

Lær mere om emnerne i kapitel 1