Kapitel 4: Affald på tanken

  Lær mere

Her finder du film, spil og spændende links, der uddyber emnerne i kapitel 4.

Biomasse
 WEB  Cellulose - Skoven i Skolen, hjemmeside med undervisningsmaterialer om skov og træ.
I leksikonet kan du læse mere om cellulose: Fx hvad består det af, hvad bruger vi det til og hvordan nedbrydes det?

 ARTIKEL  'Bæredygtig kemi i fremtiden' - Kemiske Horisonter, DTU 2004
Kemisk viden har allerede ført til en langt bedre udnyttelse af de naturligt forekommende resourcer. Med syntesen af medikamenter har kemien nedbragt dødeligheden hos mennesker og dyr, og den fører os fortsat mod endnu ukendte muligheder. I dette kapitel får du et indblik i, hvordan kemi kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Fotosyntese
 WEB  Fotosyntese - Skoven i Skolen, hjemmeside med undervisningsmaterialer om skov og træ
I leksikonet kan du læse mere om fotosyntese: Fx hvordan vokser og udvikle planter og træer sig, hvordan bruger de Solens energi, og hvor i planterne foregår fotosyntesen?

Biobrændstoffer
Bioethanol_fra_biowaste

 FILM   'How Ethanol Is Made' - YouTube 28.11.07
Undrer du dig over, hvordan planter, der vokser på marken, kan blive til brændstof, der giver energi til din køretur? Få en trin-for-trin forklaring på, hvordan ethanol er lavet i denne korte, animerede film. Filmen er med engelsk tale.

 FILM  'Ny generation af biobrændsler' - YouTube 03.07.13
Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.I forskningscenteret Bio4Bio prøver forskerne at udvikle metoder til at omdanne de uspiselige dele af korn til biobrændstoffer.

 FILM   'Bioethanol from Biowaste' - af St1, en finsk energivirksomhed 15.05.08
Hvordan laver man miljøvenlig bioethanol? I denne video kan du se, hvordan man laver bioethanol af rester fra bagerier, mejerier, bryggerier og andre fødevarefabrikker. Videoen er med engelsk tale og tekst.

 ARTIKEL 'Gensplejsning og bioethanol bør gå hånd i hånd' - af Jan Dahlmann, Ingeniøren 09.02.07
Gensplejsede planter, der både kan producere eftertragtede kemikalier eller medicinske aktivstoffer og bagefter anvendes til bioethanol, dét er fremtiden for produktion af biobrændsler i Danmark, lyder det fra den danske professor Birger Lindberg Møller.

 ARTIKEL 'Ethanol Myths: Under the Microscope' (pdf) (engelsk) - af U.S. Department of Energy 04.18.08
Er det rigtigt, at ethanol forurener lige så meget eller mere end benzin? Kommer nogen til at sulte, hvis vi laver bioethanol fra majs? Kræver det mere energi at fremstille ethanol, end vi kan få ud af det som brændstof? Få svar på disse og andre spørgsmål i artiklen.

 WEB 'Skimmelsvamp producerer biodiesel' - af Sybille Hildebrandt, videnskab.dk 04.11.08
En svamp, der kan lave plante-affald om til diesel, gør det muligt at fremstille biobrændsel uden at skulle ofre dyrebare fødevarer. Det er en stor fordel i en verden, hvor der stadig er store problemer med hungersnød i mange lande.

 WEB 'Doven grønlandshaj kan blive til biogas' - af Morten Dahl, videnskab.dk 02.02.09
Grønlandshajen er ubrugelig som føde og dertil genstand for evig irritation. Havkalen, der kan blive over syv meter og veje op til 700 kg, er stor og doven, men først og fremmest er den i vejen. Men Center for Arktisk Teknologi på DTU undersøger, om den kan gøre nytte som ressource til bioforgasning.

Enzymer
 ARTIKEL  'Taranteller og ikka-søjler gemmer på nye enzymer' - af Uffe Wilken, Polarfronten, Videnskab.dk 10.05.10
Hvad har pythonslanger, taranteller, kødædende planter og ikka-søjler til fælles? Jo, i deres indre gemmer de på en bestemt gruppe stoffer, som enzymproducenter og fødevareindustrien betragter som en lækkerbisken.

Bio-olie
 ARTIKEL  'Affald fra marken bliver til CO2-neutrale brændstoffer' - af Rasmus Trane og Peter Mortensen, ph.d.-studerende ved CASE Forår 2011
Når vi løber tør for olie, kul og naturgas, kommer vi til at mangle carbon til at lave plastik, kemikalier og en lang række andre produkter, som vi er afhængige af i hverdagen. Heldigvis kan biomasse være et bæredygtigt, CO2-neutralt alternativ til de fossile brændstoffer. Læs mere i artiklen.

Plastik 
Bioplast ARTIKEL  'Danske forskere opfinder nem vej til naturvenlig plastik' - af Lasse Foghsgaard, Experimentarium, videnskab.dk 29.04.10 
Det er lykkedes danske forskere at kopiere naturen og lave sukker om til mælkesyre i ét hug. Det kan bane vejen for en nem produktion af alt lige fra naturvenlige sodavandsflasker til ufarlige opløsningsmidler. Københavns kommune bruge fx mælkesyrebaseret plastik i skolemadordningen.

 ARTIKEL 'Bæredygtig fremstilling af plast' - af Christian M. Osmundsen, ph.d.-studerende ved CASE Forår 2011
Plast er et af de vigtigste produkter som fremstillet af den kemiske industri, men næsten alt sammen bliver idag fremstillet fra fossile brændstoffer. Christian, ph.d.-studerende ved CASE, giver her et overblik over hvordan plastik kan fremstilles på en anden, og mere bæredygtig måde. Læs mere i artiklen.

 FILM 
 'Plastics...too valuable to throw away' - af PlasticseuropeAISBL, netværket af plastikfabrikanter i Europa 07.05.10
Olie, kul og naturgas indeholder store mængder carbon, der blandt andet bruges i plastik. Her kan du se mere om fremstillingen af plastik fra olie. Når plastikken ikke kan genbruges længere, kan den brændes af og give os varme og strøm.

 WEB  Bioplast - af Plastindustrien i Danmark
Her kan du lære om, hvad bioplast egentlig er for noget, og hvad vi kan bruge det til. 

 BOG  'En verden i plast. PLastens ABC' (pdf) - af Plastindustrien i Danmark
Plast bruges overalt: Husholdningsartikler, boliginventar, emballage, byggeprodukter, legetøj, elektronik, sportsudstyr o.s.v.I denne lille bog kan du læse om plastikkens historien, og alt det vi bruger den til.